top of page
silverex logo.png

         door 

Bau-Art-Tec GmbH

Herroepingsrecht

herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in principe recht op een herroepingsrecht. U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via ons contactformulier op onze homepage op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen.

3.2 Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben) na uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop wij de goederen hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. We dragen alleen de kosten voor het terugzenden van het product als er een defect in het product is.

tips:

een) Voordat een retour kan plaatsvinden, dient u op onze homepage een retournummer aan te vragen. Afhankelijk van de reden van retournering wordt er vervolgens een retourlabel naar je gemaild. We verzoeken u echter vriendelijk om de goederen niet terug te zenden in het kader van uw herroepingsrecht. Houd er rekening mee dat als je een onnodig dure verzendmethode kiest, je mogelijk recht hebt op betaling van het verschil bij een retourzending per post.
B)
 Wij willen u er tevens op wijzen dat u mogelijk een vergoeding moet betalen voor het retourneren van goederen zonder de originele productverpakking.
C)
 Bij uitzondering bestaat er geen herroepingsrecht voor goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door u beslissend is of die duidelijk op uw persoonlijke behoeften zijn afgestemd.
D)
 Nadat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen en gecontroleerd, ontvangt u het aankoopbedrag terug. Kosten voor aan- en afvoer van de goederen en andere diensten/werken die u ons in verband met de goederen hebt opgedragen, kunnen bij annulering niet worden vergoed.
e)
 Als je ons goederen terugstuurt zonder verdere uitleg, gaan we er vanuit dat je gebruik wilt maken van je wettelijke herroepingsrecht.

Postal Boxes _edited.jpg
bottom of page