top of page

         Silverex

           door

   BAU-ART-TEC GmbH

Roderstr. 42,

85055 Ingolstadt
Duitsland

Telefoon: 0841 99 36 07 20
Fax: 0841 99 36 07 22

E-mailadres: info@bau-art-tec.de

Handelsregister:
Rechtbank van Ingolstadt
HRB 8883

Belastingnummer: 124/122/11942


BTW-nummer: DE320185495
Belastingkantoor Ingolstadt

silverex logo.png

         door 

Bau-Art-Tec GmbH

Disclaimer / Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof heeft gehandeld. nalatigheid schuld bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht zijn als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk was om hem dit te doen om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen onze eigen website geplaatste links en verwijzingen, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van door de auteur opgezette databases waarvan de inhoud kan extern te benaderen. Alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gemaakt of om licentievrije grafieken te gebruiken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet alleen worden getrokken op basis van de loutere vermelding! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Privacy

Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de in het impressum gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spammails die dit verbod schenden.

5.Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Inc., VS ("Google"). Google Adsense maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google Adsense gebruikt ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door gebruik te maken van het webbeacon kunnen eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de website worden vastgelegd en verzameld. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website met betrekking tot de advertenties te evalueren, om rapporten over de website-activiteit en advertenties voor de website-exploitant samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies op uw harde schijf en de weergave van webbakens voorkomen door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te selecteren (in MS Internet Explorer onder "Extra's > Internetopties > Gegevensbescherming > Instellingen"; in Firefox onder “Extra's > Instellingen > Privacy > Cookies”); wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

6.Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

7.Facebook

Deze website maakt gebruik van plug-ins van de provider Facebook.com, die worden aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de VS. Gebruikers van onze website waarop de Facebook-plug-in is geïnstalleerd, worden hierbij geïnformeerd dat de plug-in een verbinding met Facebook tot stand zal brengen, die naar uw browser wordt verzonden, zodat de plug-in op de website verschijnt. Bovendien worden door gebruik gegevens aan de Facebook-server doorgegeven, die informatie over uw websitebezoeken op onze homepage bevat. Voor ingelogde Facebook-gebruikers betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan hun persoonlijke Facebook-account. Zodra u als ingelogde Facebook-gebruiker actief gebruik maakt van de Facebook-plug-in (bijv. door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of de commentaarfunctie te gebruiken), worden deze gegevens aan uw Facebook-account overgedragen en gepubliceerd. U kunt dit alleen voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw Facebook-account. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsvoorschriften op Facebook.

8. Geldigheid van deze disclaimer

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid/disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Bron: Haftausschluss.org , Disclaimer Template & the Data Protection Act

bottom of page